تاریخچه شهر کاکی

استانبوشهر دارای حدود چهارده شهرستان می باشد،که عمده شهرستان های آن عبارتنداز شهرستان بوشهر به مرکزیت بوشهر ،شهرستان دشتستان به مرکزیتبرازجان،شهرستان دشتی به مرکزیت خورموج، شهرستان گناوه به مرکزیتگناوه،شهرستان کنگان به مرکزیت کنگان ، شهرستان دیر به مرکزیت دیر،شهرستانتنگستان به مرکزیت اهرم،شهرستان جم به مرکزیت جم ، شهرستان دیلم به مرکزیتدیلم

اماکاکی یکی از دو بخش عمده و بزرگ شهرستاندشتی محسوب می شود . قدمت کاکی باتوجه به وجود چاه آب شیرین آن و منطقه کشاورزی آن به دوران قبل از اسلام میرسد. مردمان کاکی همگی مسلمان و شیعه اثنی عشری می باشند . شهر کاکیبه شهر سادات و قم استان بوشهر معروف است. قبل از انقلاب نیز مردم متدین و با ایمان کاکی در جوار سادات حسینی (کهاکثرا به٢۶واسطه به امام سجاد می رسند) زندگی کرده اند. سادات پاک ومقدساین دیار از دوران آقا علی آقا محمد امین بزرگ و فرزندان آنها صاحبان کرامتو دارای جایگاه ویژه سیادت در منطقه بوده اند و در همه ی اعصار ملجا وپناهگاه مردم محسوب می شدند.

ازنوادگان آقا سید علی، آقا سید محمد امین،آقا سید محمد حسن و سید محمد حسینفرزندان سید رضا بوده اند که از سید محمد حسن دو پسر بنام حاج سید حسین وحاج سید رضا در بین سادات کاکی سرآمد و مشهور عام و خاصی می باشد کهدررابطه با آیت الله حاج سید حسین حسینی پورفاطمی:

اینسید جلیل القدر و عالم مجتهد که در حوزه مقدس نجف اشرف در محضر علمای بزرگآیت الله سید ابوالحسن اصفهانی همراه با آیت الله حاج میرزا احمد دشتینجفی سالها به تحصیل مشغول و پس از آن راهی دیار خود گردیده وبه سائل مذهبیو اعتقادی مردم دشتی و استان بوشهر سرو سامان داده و در مسائل شرعی و حلمسائل و مشکلات مردم به ویژه شفای بیماران به برکت نفس پاک خود و دعایمستجاب خود باعث شده که کاکی در منطقه درخششی دیگر یابد .اکنون نیز بارگاهایشان زیارتگاه عاشقان اهل البیت(ع) می باشد.

ازدیگرمفاخر بخش کاکی وجود مقدس حاج سید محمد امین برادر زاده آیت الله حاج سیدحسین حسینی مرحوم حاج سید رضااعلی مقامه می باشد که خود اسوه تقوی و مستجابالدعوه بود. در رابطه با حاج سید محمد امین فاطمی که عمر پر برکت نامبردهپر از کرامت و دعا های مستجاب بوده ، اکثر مردم استان بوشهر در زمان حیاتایشان با با نامبرده سرو کار داشته اند و پس از وفات ایشانتاکنون مرقدش شبانه روز محل زیارت عاشقان می باشد. از دیگر مفاخر شهر کاکی زادگاه فخرالمجتهدین حضرت آیت الله حاج میرزا احمد دشتی نجفی می باشد ایشان با عمر پر برکت خود که بیش از 100سال سن و الان نیز در قید حیات می باشد از اسوه های تقوی و علم و ومنشا خیر و برکات برای منطقه بوده و در دوران عمر پر برکت خود علاوه بر حضور مستمر در شهر مقدس قم هرسال در بخش کاکی در روستای گنخک محل سکونت خود شاهد حضور مردم شریف استان و علاقه مندان به علم و دانش گردا گرد آن عارف و سالک الی الله جمع می شدند و زندگی عارفانه و سراسر الهی ایشان را به اوج کمال می رساندو این افتخار به مردم کاکی و شهرستان دشتی رسیده که این ستارگان علم و فقاهت و زهد و تقوی را در دوران عمر خود دیدند و از آنها بهره جستند و اکنون نیز آیت الله حاج میرزا دشتی در روستای شُنبه در منزل یکی از فرزندانش در حسینه ای که از قبل مربوط به خودش بوده زندگی می کند و محل عاشقان و دوستداران علم و ادب و عرفان می باشد .

 


/ 0 نظر / 118 بازدید