آخوند ملا حسن گنخکی

از دیگر مفاخر بزرگ منطقه دشتی آخوند ملا حسن گنخکی پدر حضرت آیت الله حاج میرزا احمد دشتی گنخکی بوده که ایشان نیز از علماء بنام این منطقه بوده و در زمان جنگ ایران با انگیزه همراه با خالو حسین دشتی و دیگر مبارزان دشتی همراه با اسب و اسلحه های خصوصی خود به کمک رئیس علی دلواری در جهاد و مبارزه شرکت کرده اند و در آن جنگ توانسته اند پوزه انگلیس را به خاک بمالندو از خاطرات آن مرحوم این است که می گوید ما یک توبره پر از نان خشک و مقدار فشنگ همراه خود وارد دلوار شدیم و آنجا جنگ کردیم و هنگام غذا نان ها از بس خشک بود که با زانو آن را خُرد می کردیم و می خوردیم و خورش نداشتیم ولی به قدرت ایمان توانستیم لشکر تمام مسلح را شکست بدهیم.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید